• TSX: MIN

    Market Price: $0.16
  • OTC: EXMGF

    Market Price: $0.12